31. jan, 2016

Forebygging av såre labber på hund, etter "man tager hva man haver-prinsippet"!