14. nov, 2015

Utsikt til sykehuset i Elverum fra Jotunhaugen sykehjem