4. okt, 2015

Svanefjær i solnedgang

Svanene samler seg i Heradsbygd nå. På de store jordene og i Glomma. Dette er fast samleplassen både på våren, da de kommer og på høsten, før de drar lengre sør.. Langs elvekanten ved Løkenstranda, finnes bevis på dette. Det er massevis av fjær, som ligger i vannkanten.