6. sep, 2015

Sauene på Vensetra er allrighte!

En av mange setre/koier underveis på turen vår. Setra ligger i Løten, nære grensa til Terningmoen.